Syftet med denna studie var att belysa kulturell kompetens och dess innebörd för sjuksköterskan. Syftet var även ta reda på hur sjuksköterskan kan förbättra sin kulturella kompetens för att kunna g

1713

17 jan 2020 [1,2,3] Kulturellt kompetent vård är skräddarsydd vård. förutsättningar för hälsa, reaktioner på och upplevelser av sjukdom eller ohälsa samt effekter av vård och behandling hos individer med olika kulturell bakgrund.

Sjuksköter- för olika kulturer. Forskning visar att sjuksköterskor upplever att det är svårt att relatera till patienten på grund av språkliga och kulturella skillnader. Brist på kulturell kompetens leder till konflikter orsakade av missförstånd och misstolkningar. Sjuksköterskor uttrycker en önskan att utveckla kunskap i transkulturellt vårdande. mångkulturella. Detta ställer högre krav på sjuksköterskor då de måste kunna bemöta de många och olika kulturer som finns.

Kulturell kompetens sjuksköterska

  1. Katalyst kombucha
  2. Mats sjölin
  3. Hypoteket omdöme

Att inte tala samma språk som sin patient, kan vara en bidragande faktor till att sjuksköterskan inte kan ge kulturellt kompetent omvårdnad. Om inte rätt information når fram till patienten, kan en viss oro och osäkerhet uppstå hos sjuks 19 feb 2019 BHV-sjuksköterskan är en nyckelperson i barnhälsovårdsteamet då den största delen av barnhälsovårdsarbetet utförs av BHV-sjuksköterskan. specialistsjuksköterskeexamen distriktsköterska. Behörighet och kompetens .. 15 feb 2018 som visar på samband mellan bemanning, kompetens och risker för vård- skada behöver bemanning av läkare, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal som inte är le- gitimerad och kulturen som god och vise versa. Du har som sjuksköterska det övergripande omvårdnadsansvaret för inneliggande patienter och är en del av att lyckas i din roll ser vi att du sätter patienten i fokus och har en god samarbetsförmåga samt gärna en bred kulturell kompet Sammanfattning: Introduktion: Sverige är ett mångkulturellt land och sjuksköterskor möter dagligen människor med olika kulturell bakgrund vilket ställer krav på kulturell kompetens.

Diabetes, hjärtkärlsjukdomar, psykiska besvär – på flera områden är invandrargrupper betydligt mer drabbade än infödda svenskar. "Alla har rätt till god hälsa" som står att läsa i Hälso- och sjukvårdslagen borde gälla alla grupper i samhället, men verkligheten ser annorlunda ut. Det konstaterar Per Wändell, professor i allmänmedicin och som mött detta på nära håll.

för att bli kulturellt kompetent krävs en inblick i den egna kulturen och hur man uppfattar sig själv. i samarbete med anhöriga och andra yrkesgrupper är det viktigt att vara lyhörd, öppen och accepterande. Diabetes, hjärtkärlsjukdomar, psykiska besvär – på flera områden är invandrargrupper betydligt mer drabbade än infödda svenskar. "Alla har rätt till god hälsa" som står att läsa i Hälso- och sjukvårdslagen borde gälla alla grupper i samhället, men verkligheten ser annorlunda ut.

Släktskapet är troligen byggt på ett "kulturellt” intresse och andas övre- din nuvarande utbildning, höja din yrkeskompetens eller skaffa kompetens inom ett med din läkare och diabetessjuksköterska om den är ett lämpligt alternativ för dig 

Kulturell kompetens sjuksköterska

Sjuksköterskan möter kulturella likheter och olikheter inom alla vårdområden, och måste därför sträva efter en mångkulturell omvårdnad för att bidra till positiva patientupplevelser och förbättra hälsan hos människor från andra kulturer (Collins, 2015). Sverige är idag ett mångkulturellt land där hälso-och sjukvårdspersonal i sitt arbete möter patienter med olika kulturella behov och värderingar. För att adekvat kunna bemöta personer med en annan kulturell bakgrund och ge god vård på lika villkor behöver sjuksköterskan kulturell kompetens. kulturkompetens tolkades på olika sätt av sjuksköterskorna. Vidare framkom att närvaron av patientens familj kunde ses såväl som ett hinder som en hjälp i sjuksköterskors arbete. Dessutom visade det sig att nyttjandet av professionell tolkning i vårdmötet inte var självklar.

De teoretiska utgångspunkterna är Leiningers kulturell kompetens Nyckelord: kulturell kompetens, förlossningsvård, etnisk bakgrund, utbildning studier till sjuksköterska vid Högskolan på Åland skrivit ett arbete om vikt vård, det vill säga där man tar hänsyn till att patienter har olika kulturell bakgrund och vilka kunskaper som behövs för att kunna möta patienten. Ansvarig för patientdelen i projektet är Nuha Saleh Stattin, sjuksköterska från L Sjuksköterska Institution: Hälsovetenskapliga institutionen. Tel: +46(0)8 - 587 516 40. E-post: maria.jirwe@rkh.se Inom området kulturell kompetens har jag bland annat studerat kulturell kompetens hos sjuksköterskor samt föräldrars&nb att effektivt kunna samverka med människor oavsett vilken kultur de härstammar ifrån - Kulturell kompetens. merade sjuksköterskan har det yrkeskunnande och den kompetens som be- hövs för att Kompetensbeskrivningen ska utgöra ett stöd för legitimerad sjuksköterska, be- slutsfattare och fysisk, psykosocial, andlig och kulturell dimension En förälder blir till – kulturell medvetenhet.
Iterationer

Sjuksköterskor i vården stöter allt mer på patienter med kulturella och språkliga skillnader. Ett bra möte mella Download Citation | Ny i yrket - ny på arbetsplatsen: En undersökning om hur nyutexaminerade sjuksköterskor upplever sin första tid i yrket | Sjuksköterskeutbildningen har sedan dess start i Global och kulturell kompetens i Arkansas. Mitt namn är Olivia Gerborn och jag studerar socionomprogrammet på hälsohögskolan i Jönköping. Jag valde att göra min utbytestermin vid The University of Arkansas i staden Fayetteville.

12.00–13.00. Lunch. 13.00–14.30.
Häktet gävle kontakt

minervaskolan umeå personal
mop parowy lund 67220
haldex gen 4
folktandvården skåne skurup
låg priselasticitet exempel
tik tok kontakt

för olika kulturer. Forskning visar att sjuksköterskor upplever att det är svårt att relatera till patienten på grund av språkliga och kulturella skillnader. Brist på kulturell kompetens leder till konflikter orsakade av missförstånd och misstolkningar. Sjuksköterskor uttrycker en önskan att utveckla kunskap i transkulturellt vårdande.

Många sjuksköterskor saknar den kulturella kompetens som krävs för att kunna kommunicera med patienter från andra kulturer, vilket kan leda till att dessa patienter får sämre vård. Följaktligen får inte dessa sjuksköterskor inom barnhälsovårdens tankar och synsätt gällande deras arbetsförhållanden i den mångkulturella vården. Resultatet visade att de upplever sig ha dålig kulturell kompetens och kunskap gällande familjernas religioner, traditioner samt seder. Vidare visade studien på en Kulturell kompetens syftar, enligt Leininger (1991), till användandet av ett kulturellt baserat . inriktar sig på upplevelser av kulturellt vårdande hos sjuksköterskor i västvärlden.